นโยบายการจัดส่ง (Delivery Policy)

  • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้นคำนิยาม

วันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์หลักฐานในการนำส่งสินค้าหมายถึง ข้อมูลการจัดส่งสินค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวันที่ เวลา สถานที่จัดส่ง และลายมือชื่อของผู้รับสินค้ามูลค่าสินค้า และขอบข่ายของความรับผิดชอบ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ และข้อมูลในการจัดส่ง ไม่ครบถ้วน
  • หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการนำส่งสินค้า บริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบสินค้า ตามมูลค่าสินค้าที่คุณได้ชำระไว้
  • ในกรณีที่มีการปฏิเสธรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งทุกกรณี
  • เจ้าหน้าที่จัดส่งเป็นเพียงบุคคลนำส่งสินค้าเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจรับคืนสินค้า ทุกกรณี
  • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 098-262-2429

ระยะเวลาการจัดส่ง

หลังจากการสั่งซื้อสินค้า ทางบริษัทจะเตรียมการจัดส่งสินค้าภายใน 2 วัน โดยใช้ระยะเวลา 2-7 วันทำการในการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทางของผู้รับสินค้า

 

การติดตามสถานะสินค้า

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ 2 ช่องทางดังนี้

  • ติดต่อผ่านทางช่องทางที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ
  • เบอร์โทรศัพท์ 098-262-2429


การเก็บเงินปลายทาง

บริการเก็บเงินปลายทาง เป็นบริการที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้ากับพนักงานจัดส่ง (เป็นเงินสดเท่านั้น)