นโยบายการเปลี่ยนสินค้า (Refund & Exchanges)

  1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า แต่ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด สินค้ามีตำหนิ หรือสูญหายจากการขนส่งเท่านั้น บริษัทฯยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งกลับมาทางบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า หากเกินระยะเวลาที่บริษัทกำหนดฃ
  2. การเปลี่ยนสินค้า หากลูกค้าต้องเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่า ลูกค้าจะรับผิดชอบจ่ายเฉพาะส่วนต่างของราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น และเราจะส่งสินค้าที่ท่านต้องการไปให้ใหม่ หลังจากได้รับสินค้าตัวเดิมคืน และผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  3. สินค้าที่ได้รับจากการร่วมสนุกกิจกรรมหรือชิงรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
  4. ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ทางบริษัท สกายเฟลตช์ เอเชีย จำกัด ผู้ดำเนินการเว็ปไซต์ Granada ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

  1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ โทร. 098-262-2429 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนสินค้า
  2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการเปลี่ยนสินค้า
  3. สินค้าที่ต้องการส่งเปลี่ยน จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างเรียบร้อย โดยสภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องสมบูรณ์และครบถ้วน ไม่มีร่องรอยหรือการฉีกขาด
  4. ส่งสินค้าคืนได้ที่ 33/30 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ซอย ศรีด่าน 14 ถนนศรีนคริทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 เบอร์โทรศัพท์ 091-0387985