เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 10 %
  • บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Admin ที่ท่านทำการสั่งซื้อด้วย

ขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

  1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ โทร. 098-262-2429 เพื่อแจ้งความประสงค์ในยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า
  2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรือทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า