GRANADA Sizing Guide

ขนาดที่เหมาะสม สำหรับ ผ้าหุ้มโซฟา

โซฟาทั่วไป

วัดขนาดโซฟา ที่มุมแขนของโซฟา เพื่อวัดความยาวตามรูปภาพ


โซฟาขนาด 36-55 นิ้ว (90 - 140 ซม. )

กรุณาเลือกผ้าหุ้มโซฟา 1 ที่นั่ง

โซฟาขนาด 57-73 นิ้ว (145 - 185 ซม.)
กรุณาเลือกผ้าหุ้มโซฟา 2 ที่นั่ง

โซฟาขนาด 74-95 นิ้ว (190 - 230 ซม.)
กรุณาเลือกผ้าหุ้มโซฟา 3 ที่นั่ง

โซฟาขนาด 95-118 นิ้ว (235 - 300 ซม.)
กรุณาเลือกผ้าหุ้มโซฟา 4 ที่นั่ง

โซฟาทรง L หรือ โซฟาทรง U

หากโซฟาสามารถแยกชิ้นได้ ให้วัดขนาดโซฟา โซฟาทรง L หรือ โซฟาทรง U ตามรูปภาพ


ทางเลือกแรก

วัดขนาดจาก A ถึง A ได้ 57-73 นิ้ว
(145 - 185 ซม.)
วัดขนาดจาก B ถึง B ได้ 57-73 นิ้ว
(145 - 185 ซม.)
กรุณาเลือกผ้าหุ้มโซฟา 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว

ทางเลือกที่ 2

วัดขนาดจาก A ถึง A ได้ 57-73 นิ้ว
(145 - 185 ซม.)
วัดขนาดจาก B ถึง B ได้ 74-95 นิ้ว
(190 - 230 ซม.)
กรุณาเลือกผ้าหุ้มโซฟา 2 ที่นั่ง กับ เลือกผ้าหุ้มโซฟา 3 ที่นั่ง อย่างละ 1 ตัว

ทางเลือกที่ 3

วัดขนาด A ถึง A ได้ 74-95 นิ้ว (190 - 230 ซม.)
วัดขนาด B ถึง B ได้ 74-95 นิ้ว (190 - 230 ซม.)
กรุณาเลือกผ้าหุ้มโซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว

OUR BEST SELLERS

ผ้าคลุมโซฟากราฟฟิค ลาย A
ผ้าคลุมโซฟากราฟฟิค ลาย A
ผ้าคลุมโซฟากราฟฟิค ลาย A

ผ้าคลุมโซฟากราฟฟิค ลาย A

650.00 ฿
ผ้าคลุมโซฟากราฟฟิค ลาย F
ผ้าคลุมโซฟากราฟฟิค ลาย F

ผ้าคลุมโซฟากราฟฟิค ลาย F

650.00 ฿
ผ้าคลุมโซฟาลายดอกไม้  1 - E
ผ้าคลุมโซฟาลายดอกไม้  1 - E

ผ้าคลุมโซฟาลายดอกไม้ 1 - E

650.00 ฿
ผ้าคลุมโซฟากราฟฟิค ลาย G
ผ้าคลุมโซฟากราฟฟิค ลาย G

ผ้าคลุมโซฟากราฟฟิค ลาย G

650.00 ฿
ผ้าคลุมโซฟาลายดอกไม้  1 - G
ผ้าคลุมโซฟาลายดอกไม้  1 - G

ผ้าคลุมโซฟาลายดอกไม้ 1 - G

650.00 ฿
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ - สีเทาเข้ม
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ - สีเทาเข้ม
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ - สีเทาเข้ม
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ - สีเทาเข้ม

ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ - สีเทาเข้ม

999.00 ฿
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ-สีเบจ
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ-สีเบจ
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ-สีเบจ
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ-สีเบจ

ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ-สีเบจ

999.00 ฿
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ - สีเทา
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ - สีเทา
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ - สีเทา
ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ - สีเทา

ผ้าคลุมโซฟาสีพื้น กันน้ำ - สีเทา

999.00 ฿